Hem

Etex AB – konsulttjänster inom Vägnära System

Etex AB gör uppdrag främst åt Trafikverket inom:

 

Managementnivå:

 • Projekt- och byggledning – Kravanalys, planering och genomförande av projekt
 • Utredningar och rapporter – Komplexa områden som behöver kartläggas och redovisas, teknik eller organisatoriskt
 • Utveckling av arbetsprocesser och rutiner – Kartläggning, utveckling, dialog, förankring av arbetssätt
 • Upphandlingar – Marknadsundersökningar (RFI), Komplexa kravspecifikationer, Expertstöd vid upphandlingar och acceptanstester

Resursstöd inom både projekt och förvaltning:

 • Ekonomi – Budgetering, Planering, Uppföljning mot Agresso
 • Dokumentation – ex. förvaltningsplaner och systemdokumentation.
 • Projektering – Utredning, planering och projektering om lokala förutsättningar inför fysiska installationer.
 • Överlämnandeprocess, för projekt till förvaltning enligt process.
 • Metadatahantering –komponentID:n, laddmallar för Maximo/GUS, lagring av data i Chaos mm.

Systemutveckling och programmering – Genom resurser i våra nätverk.

Etex AB har en resursbas med seniora konsulter verksamma sedan 1990-tal, och står oftast på kundens sida i omfattande och komplexa uppdrag.

Inom gruppen finns djup systemkunskap inom t.ex.:

 • VägVäderinformationsSystem (VViS), expertis i hela kedjan: – teknik, projektering och installationer
 • System för Trafikledning, Motorvägskontroll och variabla skyltar (NTS, MCS och UMS)
 • Trafikverkets system för datakommunikation och domäner, MVNO
 • Mobila mätsystem och FCD: Halka/Väglag, Vägkvalitet, Bildanalys
 • Affärer inom Information: insamling, paketering och försäljning
 • Projektledning och projektering inom El och bygg

Kontakta oss för referenser!

Kommentarer inaktiverade.